W & W Assuradeuren

Disclaimer

De internetsite van W&W Assuradeuren (www.wwassuradeuren.nl) is eigendom van W&W Assuradeuren B.V. (hierna genoemd W&W Assuradeuren) gevestigd aan de Hoofdstraat 19 (9561 JA) Ter Apel en is ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 55015034.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
W&W Assuradeuren stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. W&W Assuradeuren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
W&W Assuradeuren onderhoudt de internetsite en tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. W&W Assuradeuren ervaart echter geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
Berichten die u per e-mail naar W&W Assuradeuren stuurt, kunnen onveilig zijn. W&W Assuradeuren raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan W&W Assuradeuren te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan W&W Assuradeuren te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Informatie van derden
Bepaalde hyperlinks op de internetsite leiden naar andere internetsites buiten het domein van W&W Assuradeuren, welke geen eigendom zijn van W&W Assuradeuren, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van W&W Assuradeuren. Hoewel W&W Assuradeuren uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door W&W Assuradeuren worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectuele eigendommen
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van W&W Assuradeuren.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van W&W Assuradeuren slecht verdraagt met de naam en reputatie van W&W Assuradeuren, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Wijzigingen
W&W Assuradeuren behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Ter Apel, 25 januari 2016

ADRES

Tel: 0599 581759
Hoofdstraat 19
9561JA Ter Apel

NVGA

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoen daarmee aan de normen en hoge kwaliteit van dienstverlening van de NVGA.

Copyright wwassuradeuren.nl 2023
webworks by infracom