W & W Assuradeuren

FAQ

Wat is een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet. Hij draagt alleen de financiële risico’s niet. Dat is in de wet vastgelegd. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Door de volmachten kan een gevolmachtigd agent u beter en sneller van dienst zijn.

Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?

Ja dat kan. Het eigen volmachtbedrijf wordt dan gebruikt ter ondersteuning van de advies- en bemiddelingsactiviteiten. Ook zijn er gevolmachtigd agenten die met meerdere bemiddelaars samenwerken, van tientallen tot honderden.

Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

Dit is vaak zichtbaar op het briefhoofd of de website. Of bekijk de polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij of bank, heeft u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent. Ook kunt u het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen.

Wat zijn de voordelen voor mij?

Een financieel dienstverlener die niet alleen tussenpersoon is maar ook gevolmachtigd agent, biedt u veel voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen, financieringen, hypotheken of andere financiële producten volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van verzekeraar of bank. Daardoor gaat het sneller en efficiënter. Zelf loopt u daarbij geen enkel risico: banken en verzekeraars zijn gebonden aan wat de financiële dienstverlener als hun gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken.

Wat als ik schade heb?

De financieel dienstverlener behandelt als gevolmachtigd agent ook zelf de schades. Omdat ze dit zelf doen, wordt ook uw schade goed, snel en persoonlijk afgehandeld.

Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

De gevolmachtigd agent kan u naast standaard financiële producten van verzekeraars en banken ook maatwerk bieden in de vorm van een eigen volmachtproduct, als dat beter aansluit bij uw situatie. De prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct kunnen door hem aangepast worden. Boven een dergelijke polis of overeenkomst komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd agent te staan. Een eigen volmachtproduct is het 'huismerk' van de gevolmachtigd agent.

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld. Als er meerdere risicodragers zijn, dan wordt ook hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

Is een volmachtproduct net zo goed als een maatschappijproduct?

Ja, de risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling heeft u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent. Dat is wel zo persoonlijk.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee, u betaalt niets extra. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding.
Deze aparte vergoeding geldt alleen voor de volmachtwerkzaamheden. Als de gevolmachtigd agent ook andere diensten biedt, zoals advisering en bemiddeling, dan wordt hij daarvoor op dezelfde wijze betaald als andere tussenpersonen.
Dat kan via de premie, een vaste service fee, een uurtarief of op abonnementsbasis. In de Dienstenwijzer of Dienstverleningsdocument van de gevolmachtigd agent staat alles over zijn dienstverlening en honorering.

Is de gevolmachtigd agent onafhankelijk?

De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één of meerdere verzekeraars en banken. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft. Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft. 

Om te voorkomen dat er sprake zijn van conflicterende belangen tussen gevolmachtigd agent en tussenpersoon, is er een procedure opgesteld die gehanteerd dient te worden wanneer er zich een conflict voordoet. Deze procedure kunt u hier inzien.

Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

Jazeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld. Bovendien stellen banken en verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen ook nog extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit.
Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening www.kifid.nl. Heeft uw klacht betrekking op een zorgverzekering dan kunt u terecht bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) www.skgz.nl.

ADRES

Tel: 0599 581759
Hoofdstraat 19
9561JA Ter Apel

NVGA

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoen daarmee aan de normen en hoge kwaliteit van dienstverlening van de NVGA.

Copyright wwassuradeuren.nl 2023
webworks by infracom